REVALIDATIE: ONZE  SPECIALISATIES:

Beste patiënten,


Aangezien wij ons beroep met volle toewijding uitoefenen en daar ook de nodige inspanning voor wensen te leveren door:
-permanente bijscholing
-investeringen in de praktijk
-doorgedreven specialisaties
-er elke dag met 100% motivatie staan om jullie gezondheid te boosten


Daarom hebben wij met de collega's van Klein Brabant beslist om, uit respect voor ons beroep, NIET TOE TE TREDEN tot de wurgconventie van M22. Ook hebben we samen een vast tarief afgesproken dat we zullen hanteren vanaf 01/01/2024. Dit bedraagt 33€ per behandeling.   In de kader hieronder vind u alle terugbetalingstarieven.


Alle kinesitherapeuten zijn het erover eens dat de verloning die ons door het RIZIV en de mutualiteiten
wordt opgelegd, ontoereikend zijn om de algemene kosten te dekken.
Het massaal deconventioneren van alle kinesitherapeuten is het enige sterke signaal dat op juridisch en politiek vlak zal volstaan om daar verandering in te brengen. 


Daarnaast blijven we strijden voor een aanvaardbare conventie mét een correcte verloning én de
terugbetaling voor onze patiënten. 


Voor patiënten met voorkeursregeling blijven de conventietarieven gelden. 


Omwille van het grote aantal patiënten zien wij ons ook genoodzaakt om afspraken die niet tijdig (24u op voorhand) geannuleerd worden aan te reken aan het standaard tarief. 


Alvast dank voor jullie begrip.
Ioanna, Eline, Ines en An